Je infratopení pro mě?

Je infratopení do Vašeho objektu vhodné? 

Než se rozhodnete pro instalaci infratopení do Vašeho domu, bytu, případně jiného objektu, je potřeba zvážit, jestli je infratopení do Vašeho objektu vůbec vhodné. Vzhledem k tomu, že infratopení nahřívá mimo jiné vnější stěny, je potřeba, aby tyto stěny nebyly vlhké vlivem spodní vody. To znamená, že pokud není provedena izolace proti spodní vodě, může stěna absorbovat vlhkost ze země. Pokud do takového objektu instalujete infrapanely, tak tyto sice začnou zdivo vysušovat, ale stěny si pořád budou přisávat vodu ze země a tento nekonečný proces nikam nepovede.
Další problém může nastat, pokud stěna obsahuje tepelné mosty – jedná se o místa, která mají vysokou tepelnou vodivost – neodizolované překlady ze železobetonu, různé ocelové prvky, apod. Tento problém souvisí opět s nahříváním stěny – takto nahřívaná stěna absorbuje teplo způsobené infrazářením, ale přes tepelný most je toto teplo odváděné skrz stěnu ven. Dochází zde potom k velkým tepelným ztrátám.
Pokud je v místnosti jeden z těchto dvou problémů, tak je potřeba zabývat se především jeho odstraněním. V prvním případě se jedná o podřezání, případně o jiný typ dodatečné hydroizolace, v druhém případě se jedná o vyřešení zateplení. V lepším případě celého objektu, v horším případě zateplení a odizolování postiženého místa.
V obou popsaných případech se jedná spíše o rekonstrukce starších domů. V případě novostaveb infratopení funguje bezchybně – je to dané moderními stavebními materiály a technologiemi, které zabrání výše uvedenému. Ale zpět k rekonstrukcím – pokud řešíte rekonstrukci tím stylem, že dáváte nová okna a děláte zateplení, tak se dá uvažovat o Vašem domě (alespoň z hlediska infratopení) jako o novostavbě. V případě, že chcete instalovat infrapanely do domku, který nebude zateplen a nebo nemá funkční hydroizolace, je to samozřejmě možné, ale v tomto případě je lepší vyzkoušet inrapanely třeba jen v jedné místnosti. Pokud se takto osvědčí, potom je možné pokračovat ve zbytku místností… 

 Vinárna Znojmo

Návrh infratopení + cenová nabídka

Po zaslání základních informací o Vašem objektu je možné udělat orientační cenovou nabídku. Po vyplnění dotazníku, který nám pošlete vyplněný mailem, Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku. Platí zásada, že čím více informací nám poskytnete, tím přesnější bude námi zaslaná cenová nabídka. Tento krok je velmi důležitý a je potřeba se této části opravdu dobře věnovat, aby byly infrapanely správně nadimenzované a aby byl navržený příkon panelů do místností dostatečný.

 

Výběr panelů a jejich umístění

Je potřeba vybrat variantu panelů do Vašeho objektu a stanovit jejich umístění předtím, než se začne pracovat na elektroinstalacích, a to z toho důvodu, aby elektrikář udělal rozvody elektriky jak pro zásuvkové a světelné obvody, tak pro infrapanely najednou.

 

Požadavky na elektrické rozvody

Infratopení se musí, stejně jako ostatní elektrické vytápění, provozovat pouze v nižší sazbě elektriky, což není jen opatření, které má chránit Vaši peněženku, ale je to hlavně požadavek distributora energie. Z tohoto důvodu musí být pro infrapanely rozveden samostatný topný okruh, který je dálkově spínán signálem HDO. Díky tomu dojde k vypnutí topení v době, kdy je dražší sazba elektřiny a po zapnutí nižší sazby je opět topení zapnuto.
Co to znamená samostatný elektrický rozvod pro infratopení? Ve Vašem elektrorozvaděči v domácnosti vedle jističe na světla a zásuvky si musíte nechat instalovat elektroinstalační firmou (můžeme Vám zajistit) další samostatný elektrický jistič, určený pro napájení infrapanelů elektrickou energií. 

Kontakt na nás

Luděk Soják
Rovensko 286
789 01 Zábřeh

+420 608 760 143

sojak@infratopeni-morava.cz

IČ: 700400001
DIČ: CZ7805115780

Infrapanely dodáváme nejčastěji v našem okolí (Zábřeh, Mohelnice, Šumperk, Svitavy, Litovel, Olomouc, Bruntál, Opava, Jeseník, Ostrava, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Zlín, Jihlava, Praha, ...), ale jak vidíte v našich referencích - řešíme celou ČR!!!

infrapanely - princip

Infrapanely využívají ke své funkci fyzikálního principu ohřívání místnosti sáláním, což se dá připodobnit ke slunečnímu záření. Sluneční paprsky, stejně jako infratopení, neohřívají vzduch. Sluneční paprsek vzduchem projde a teprve po jeho dopadu na zem vzniká teplo, od něhož se teprve následně ohřívá vzduch. Představte si situaci, kdy v zimě za silných mrazů svítí slunce - Vy se vystavením jeho paprskům ohřejete, i když je venkovní teplota pod bodem mrazu - podobný princip využívá infratopení.

Infrapanely - umístění

Infrapanely jsou zařízení, na vytápění nemovitostí. Průchodem elektrického proudu panelem vzniká teplo. Na základě toho se povrch panelu nahřeje na teploty vyšší než 100°C  a poté z něj začne sálat teplo, které nahřívá pevné materiály. Infrapanely se umisťují zpravidla na strop (při umístění infratopení na stop je jeho účinnost vyšší než při umístění na stěně). Navíc při umístění na stropě je jednodušší dosáhnout ideálního rozmístění panelů a nehrozí nedostatek místa pro realizaci. Montáž infratopení je potřeba provést až po vyhotovení vstupního projektu a cenové kalkulace. Přečtěte si informace o tom jak postupovat při objednání infratopení u naší firmy.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!