Regulace infra topení - infrapanely s termostatem

Infrapanely s termostatem

Veškeré infrapanely není možno osadit termostatem z výroby. Z toho důvodu je potřeba regulaci infratopení řešit až v momentě, kdy infra panely montujete, lépe řečeno v momentě, kdy na infrapanely chystáte elektrické přívody. Elektrický přívod je potřeba přerušit termostatem, což je prvek, který funguje vpodstatě jako vypínač. Na termostatu si navolíte požadovanou teplotu a termostat vyhodnocuje nastavenou teplotu s teplotou v místnosti a podle toho zapíná nebo vypíná topné sálavé panely.

Pokojovy termostat

Regulační systémy k infratopení 

Regulace infrapanelů může být různá, ale doporučujeme mít řízenou každou místnost zvlášť. V žádném případě nedoporučujeme regulovat několik místností podle jedné, ve které je jediný termostat. V tomto případě mohou nastat dvě rozdílné situace:
- v referenční místnosti (tam kde je termostat) je teplo a tím pádem termostat vypíná všechny infrapanely v celém domě, ale v některých chladnějších místnostech může být zima
- v referenční místnosti (tam kde je termostat) je chladno a proto termostat ponechává infratopení zapnuté. Tím pádem v některých teplejších místnostech může být přetopeno a proto se zbytečně zvedá spotřeba elektrické energie
V každém případě tedy doporučujeme dát do každé vytápěné místnosti termostat, aby nedocházelo k nedostatečnému vytápění, nebo naopak k plýtvání energií.

3 základní možnosti jak regulovat: 

Podle typu regulace se řízení infrapanelů dělí na tři základní části:
- ř
ízení infratopení pomocí pokojových termostatů
- řízení infratopení pomocí pokojových programovatelných termostatů 
- řízení infratopení pomocí centrálních jednotek

Níže budou tyto 3 základní možnosti probrány podrobněji:


Pokojové termostaty

Toto je nejlevnější regulace infratopení. Jedná se o termostat, na kterém nastavíte požadovanou teplotu, a na základě této nastavené teploty a aktuální teploty v místnosti si termostat vyhodnotí, jestli má infrapanely zapnout nebo vypnout. Tyto termostaty jsou k mání od spousty výrobců a každý z výrobců jich vyrábí několik různých typů, takže výběr je opravdu veliký. Cena těchto obyčejných pokojových termostatů bez jakékoliv další výbavy začíná někde kolem 300,-Kč.

 

- výhodou je cenová dostupnost a jednoduchá montáž
- nevýhodou je potřeba každou jednotlivou změnu nastavit manuálně.

 

Vzhledem k tomu, že programovatelné termostaty jsou jen o něco málo dražší, doporučujeme spíše investovat o nějakou korunu navíc do programovatelných termostatů – tato investice se určitě vyplatí kvůli tomu, že bude možno nastavit útlumy topení v časech, kdy bude místnost nepoužívaná (např. když jste v práci a nebo v noci). Obyčejné pokojové termostaty je vhodné dát do místností, které chceme pouze dlouhodobě temperovat bez jakýchkoliv změn.


Programovatelné pokojové termostaty

Toto je nejvýhodnější regulace infratopení. Jedná se o regulační prvek, na kterém si můžete pro kteroukoliv denní dobu nastavit Vámi požadovanou teplotu, a na základě těchto nastavených teplot, aktuální teploty v místnosti a času si termostat vyhodnotí, jestli má infrapanely zapnout nebo vypnout. Tudíž pokud se jedná např. o topení v ložnici, tak tam si zatopíte na vyšší teplotu někdy večer, přes noc teplotu udržujete na teplotě vhodné pro spaní a přes den tam nastavíte útlumovou teplotu, aby se místnost pouze temperovala.
Tyto termostaty jsou stejně jako předchozí kategorie k mání od spousty výrobců a každý z výrobců jich vyrábí několik různých typů, takže výběr je opravdu veliký. Cena těchto programovatelných pokojových termostatů začíná někde na cca 500,-Kč.

- výhoda oproti obyčejným pokojovým termostatům je to, že v místnosti topíte na nastavené teploty jen v době, kdy to potřebujete a nemusíte to hlídat - termostat to dělá za Vás
- nevýhody jsou v tom, že programování každého termostatu zabere nějakou dobu a to je potřeba udělat na každém termostatu zvlášť.

Pokud nemáte potřebu infratopení ovládat dálkově např. přes internet, případně pokud nepotřebujete mít regulaci přehledně a uživatelsky příjemně řešenou přes Váš počítač nebo mobil, doporučuji tuto variantu jako nejideálnější!!!


Centrální jednotky 

Toto řešení je vhodné řešit pouze u novostaveb – pro větší náročnost na montáž a kabeláž to není vhodné do rekonstrukcí. Jedná se o poměrně složité zařízení, které má řídící část na jednom místě a v jednotlivých místnostech jsou pouze čidla, která měří aktuální teplotu. Ovládání probíhá buď přes samotnou centrální jednotku, případně přes počítač nebo mobil. Je zde většinou možný vzdálený přístup (např. přes internet), ale jinak to v podstatě plní stejné funkce jako programovatelné termostaty.

- výhodou oproti programovatelným termostatům je to, že centrální jednotka je většinou někde skrytá a tím pádem nehrozí cizí zásah
- nevýhody jsou v tom, že každá operativní změna je potřeba řešit ze vzdáleného místa (z místa, kde je umístěna centrální jednotka, případně připojený počítač)

Cenově vychází toto řešení v nejlevnější variantě od cca 20.000,-Kč u tuzemských výrobců a u renomovaných značek to bývá cena až několikanásobně vyšší. Samozřejmě dražší systémy dokážou hlídat i jiné záležitosti, jako jsou např. domácí telefon, rekuperace, zabezpečovací systém, kontrola uzavření oken, atd. 

Kontakt na nás

Luděk Soják
Rovensko 286
789 01 Zábřeh

+420 608 760 143

sojak@infratopeni-morava.cz

IČ: 700400001
DIČ: CZ7805115780

Infrapanely dodáváme nejčastěji v našem okolí (Zábřeh, Mohelnice, Šumperk, Svitavy, Litovel, Olomouc, Bruntál, Opava, Jeseník, Ostrava, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Zlín, Jihlava, Praha, ...), ale jak vidíte v našich referencích - řešíme celou ČR!!!

infrapanely - princip

Infrapanely využívají ke své funkci fyzikálního principu ohřívání místnosti sáláním, což se dá připodobnit ke slunečnímu záření. Sluneční paprsky, stejně jako infratopení, neohřívají vzduch. Sluneční paprsek vzduchem projde a teprve po jeho dopadu na zem vzniká teplo, od něhož se teprve následně ohřívá vzduch. Představte si situaci, kdy v zimě za silných mrazů svítí slunce - Vy se vystavením jeho paprskům ohřejete, i když je venkovní teplota pod bodem mrazu - podobný princip využívá infratopení.

Infrapanely - umístění

Infrapanely jsou zařízení, na vytápění nemovitostí. Průchodem elektrického proudu panelem vzniká teplo. Na základě toho se povrch panelu nahřeje na teploty vyšší než 100°C  a poté z něj začne sálat teplo, které nahřívá pevné materiály. Infrapanely se umisťují zpravidla na strop (při umístění infratopení na stop je jeho účinnost vyšší než při umístění na stěně). Navíc při umístění na stropě je jednodušší dosáhnout ideálního rozmístění panelů a nehrozí nedostatek místa pro realizaci. Montáž infratopení je potřeba provést až po vyhotovení vstupního projektu a cenové kalkulace. Přečtěte si informace o tom jak postupovat při objednání infratopení u naší firmy.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!